Biztosító váltás

Biztosító váltás – Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, Casco biztosítás és Lakásbiztosítás esetén

Kötelező biztosító váltás:

Új gépjármű vásárlása esetén bárki szabadon megválaszthatja, hogy melyik biztosítónál köti meg kötelező felelősség biztosítását, válthatja le az előző tulajdonos kötelező biztosítás szerződését.

Meglévő gépjármű kötelezőjét az alább felsorolt biztosító váltás 2010-től az alábbi három módon történhet:

Az első lehetőség a 2010.01.01. előtt vásárolt gépjárművek kötelező biztosítás váltás évfordulója, amely a korábban megszokott módon, minden év november hó 01. – december 31-ig tart, de a felmondást legkésőbb december 01. éjfélig át kell vennie a meglévő biztosítónak!

A 2. lehetőség azoknak szól, akik 2010.01.01.-után vettek gépjárművet. Amelyik napon megkötötték a kötelező biztosítás szerződésüket, a következő év ugyanazon napján lesz a biztosítási szerződés évfordulója. És rájuk is érvényes az, hogy az évforduló előtt legkésőbb 30 nappal a biztosítójának át kell vennie a biztosítás váltás nyilatkozatot. Ez esetben a biztosítás váltás kezdeményezés szintén elindítható az év végi kampányban, de az új szerződés csak a kellő időpontban fog elkezdődni. Ez esetben az évforduló napjáig a meglévő biztosítást kell fizetni!

A 3. lehetőség a közös megegyezéssel történő biztosítás váltás. Ebben az esetben be kell menni a jelenlegi biztosító társasághoz, és kérni a közös megegyezéses felmondást. Célszerű a felmondást az utolsó díjrendezett napra időzíteni! Miután a kezében van a felmondási megegyezés, akkor meg lehet kötni a kötelező biztosítás szerződést, amire legkésőbb a biztosítás felmondás dátumot követő napig lesz lehetősége. Amennyiben ezt nem teszi meg, számolnia kell a plusz napokra a fedezetlenségi díj fizetésével is.

Meglévő gépjármű kötelezőjét tehát az előbb felsorolt három módon cserélheti le.

Casco biztosítás és lakásbiztosítás váltás:
A casco biztosítás és lakásbiztosítás szerződés felmondása szintén a biztosítási évforduló előtt legkésőbb 30 nappal lehetséges.

A casco biztosítás és lakás biztosítás váltás szándékát kérjük jelezze nekem,

 • hogy időben értesítést kapjon, mikor van lehetősége váltani,
 • hogy időben össze tudja hasonlítani a díjakat,
 • hogy időben meg tudja kötni a megfelelő biztosítást!

 


Kötelező biztosítás tájékoztató

 

Miért kötelező, a kötelező biztosítás?

A kötelező biztosítás a kárt okozó és a károsult érdekeit egyaránt védi. A biztosító a másnak általunk okozott kárt téríti meg. A károsult követelése megtérül akkor is, ha a károkozó nem tudja illetve nem is akarja kártalanítani. A biztosítás-i díj ellenében a biztosító pedig átvállalja a károkozó által okozott károk rendezését.

Mi a kötelező biztosítás funkciója?

A Magyarországon üzemeltetett jármű tulajdonosa, vagy a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, az általa okozott károk fedezetére érvényes díjrendezettségű kötelező biztosítással kell rendelkezzen. A kötelező célja, a másnak saját hibánkból okozott károk megtérítése. Csak és kizárólag olyan gépjárművel közlekedjünk, amely érvényes kötelező biztosítás szerződéssel rendelkezik!

A kötelező biztosítás szerződést kinek kell megkötni?

Kötelező biztosítás-t kizárólag a tulajdonos, illetve a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó köthet.

Mi a kötelező biztosítás, más néven KGFB szolgáltatása?

500 millió Ft káreseményenként dologi károkra, és 1.500 millió forint káreseményenként a személyi sérülésekre a térítés, függetlenül a személyi sérültek számától.

A kötelező biztosítás szerződést mikor kell megkötni?

A biztosítási szerződést a jármű vásárlásakor, vagy már az előtt meg kell kötni! A tévhitekkel ellentétben az előző tulajdonos kötelező biztosítása nem érvényes Önre, türelmi idő ebben az esetben nincs! Érdemes a kötelező biztosítás kalkulátor segítségével megkötni, ahol minden biztosító ajánlata megtalálható.

Mi a felmondó nyilatkozat tartalma?

A felmondó nyilatkozatot, a biztosítás váltás időszakában használjuk. Hivatalos formanyomtatvány nincs. Csak és kizárólag írásban lehet megtenni, majd postán, faxon, vagy személyesen lehet leadni a biztosító társaságnak. Ha a biztosító váltás időszakában a felmondásunkat e-mail-en szeretnénk leadni, az csak a kézzel aláírt dokumentum továbbításával lehetséges, de javasoljuk, hogy egyeztessen a biztosítóval, hogy fogadják e elektronikus formában is a felmondást. A megszüntetésnek a biztosítás évfordulója előtt 30 nappal meg kell érkeznie a biztosító társasághoz.
A felmondásnak tartalmaznia kell: név, cím, kötvényszám, rendszám, hogy melyik biztosítónak küldi, és a felmondás dátumát.
Amennyiben a felmondás nem érkezik meg a biztosítóhoz időben, úgy a biztosító váltás nem lehetséges.

Ki az új belépő?

Új belépő az akinek 2 éven belül nem volt a nevén kötelező biztosítás, vagy még egyáltalán nem rendelkezett kötelező biztosítás szerződéssel. Ebben az esetben a bónusz besorolása kizárólag A0-ás, azaz alapdíjas lehet.

Ki számít nem új belépőnek?

Nem új belépő az a szerződő, akinek két éven belül volt a nevén, vagy a biztosítás kötés idejében is rendelkezik azonos járműkategóriában kötelezőbiztosítással.

A biztosítási szerződés megszűnése:

Érdekmúlás: a biztosítási szerződés megszűnhet, a jármű forgalomból történő végleges kivonásával, gépjármű eladás miatt, illetve biztosítási káresemény miatt: totálkár, jármű ellopása miatt.

Díj nem fizetés: a biztosítási díj esedékességétől számított 30. nap elteltével, a kötelező biztosítás díj nemfizetés miatt törlésre kerül. Ebben az esetben, ha a törlés az adott évben volt, akkor kizárólag csak annál a biztosító társaságnál köthetjük újra biztosításunkat amelyiknél a szerződésünk megszűnt. Ha a biztosítás az előző évben, vagy még előbb szűnt meg, akkor azzal a biztosító társasággal szerződhetünk, amelyikkel szeretnénk, de a díjat a szerződés megszűnésének napjától kell megfizetni.

Felmondás: a szerződést évfordulóra, (2009.12.31. illetve 2010-től a szerződés megkötésének a napja számít majd) mindkét szerződő fél ( Ügyfél, biztosító) az évforduló előtt 30 nappal írásban felmondhatja, felmondási ok nélkül! A biztosítási szerződést más indokkal nem lehet megszüntetni!

A kötelező biztosítás területi hatálya:

Az Európai Gazdasági Térség, Svájc, illetve a zöldkártya rendszer azon országai, akiknek érvényes megállapodása van a Magyar Nemzeti Irodával.

A kötelező biztosítás hatálya alá tartozó járművek:

* segédmotor kerékpár,
* munkagép,
* lassú jármű,
* mezőgazdasági vontató,
* motorkerékpár utánfutó,
* lakókocsi, személygépjármű utánfutó,
* könnyű pótkocsi,
* nehéz pótkocsi,
* vontató,
* tehergépkocsi,

 • 2t alatt,
 • 2t és 6t között,
 • 6t felett, teherbírástól függően

* trolibusz,

* autóbusz, 

 • 10-19 helyig,
 • 20-79 helyig,
 • 80 helytől, férőhelyek száma szerint

* motorkerékpár,

 • 150 cm3-ig,
 • 151-350 cm3-ig,
 • 351 cm3-től, hengermérettől függő kategóriák

* személygépjármű,

 • 850 cm3-ig,
 • 851-1150 cm3,
 • 1151-1500 cm3,
 • 1501-2000 cm3,
 • 2001-3000 cm3,
 • 3001 cm3-től, hengermérettől függő kategóriák.
A károsult teendője, ha a károkozó nem rendelkezik érvényes kötelező biztosítással:

Ha a biztosítási szerződés megszűnést követő 30. napon belül történik a káresemény, akkor a biztosítónak kell a kárt megtérítenie. Amennyiben a károkozás a 30. nap után történik, abban az esetben a károsultnak a saját biztosító társaságához kell leadnia a baleseti kárbejelentő lapot. A saját biztosító továbbítja az anyagot a MABISZ – Magyar Biztosítók Szövetségének – aki a kárt lerendezi a vétlen féllel, de a károkozón behajtja a kártérítés teljes bekerülési összegét.

Az oldal szerkesztés alatt áll. Szíves türelmét kérem!