Általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosítás

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításÁltalános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás

A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2020. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra az Uniqa Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

Az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítási események és biztosítási összegek:

 

Szolgáltatási összegek

 

Tipp! Amennyiben ki szeretné egészíteni az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás által nyújtott biztosítási védelmet, vegye fel velem a kapcsolatot a Csoportos Tanulóbiztosítás szolgáltatási csomagjai ügyében!

Hogyan jelenthető be az Általános gyermek- és  ifjúsági balesetbiztosítási szolgáltatási igény?

Amennyiben biztosítási esemény történik, kérem, töltse ki a biztosítási eseményekhez kapcsolódó igénybejelentő lapot – a Szolgáltatási Igénybejelentő nyomtatványt – amely elérhető az oldal alján a Letölthető dokumentumok között, valamint az Uniqa Biztosító ügyfélszolgálatain országszerte.

A kitöltött szolgáltatási igénybejelentőt a kapcsolódó orvosi dokumentumokkal együtt küldje el az Uniqa Biztosító részére:
E-mailben: diakbiztositas@uniqa.hu
Faxon: (06 1) 2386-060
Postai úton: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.,
illetve leadhatja személyesen az Uniqa Biztosító bármely, Önhöz legközelebbi ügyfélszolgálatán, ahol munkatársaik készséggel állnak rendelkezésre.

Bővebb tájékoztatás a hét minden napján a 24 órán át helyi tarifával hívható általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás információs telefonszámon kapható: +36 (1) 238-6099.
Call Center munkanapokon nyitvatartási időben: +36 1/20/30/70/544-5555

Milyen dokumentumokat szükséges az igénybejelentő lap mellé benyújtani?

A szolgáltatási igénybejelentő mellé csatoltan benyújtandó iratokat a vonatkozó Kormányrendelet 2. számú melléklete határozza meg, mely elérhető az oldal alján. Amennyiben további kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a biztosító munkatársaihoz információs vonalukon!

Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosítási eseménnyel kapcsolatos, a balesettől a szolgáltatási igénybejelentésig keletkezett összes orvosi dokumentum fénymásolatát,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • amennyiben a biztosítási eseménnyel kapcsolatban hatósági eljárás indult, a biztosítóhoz be kell nyújtani a nyomozás során készült jegyzőkönyvet, illetve a jogerős határozatot is,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Csonttörés esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a csonttörést igazoló röntgenlelet vagy orvosi igazolás másolatát,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Baleseti halál esetén a biztosítóhoz be kell nyújtani:

 • a biztosított halotti anyakönyvi kivonatát,
 • a halál okát igazoló orvosi vagy hatósági bizonyítványt,
 • jogerős öröklési bizonyítványt vagy hagyatékátadó végzést,
 • a baleset körülményeinek tisztázásához szükséges iratokat,
 • szükség esetén az okirat hiteles magyar fordítását,
 • a biztosítotti jogosultságot igazoló iratot.

Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás letölthető dokumentumai:

Kormányrendelet az általános gyermek-és ifjúsági balesetbiztosításról

Biztosítási szerződés 2020-2021.

Szolgáltatási igénybejelentő az államilag finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításhoz

Uniqa kárbejelentő helyek