GDPR ADATVÉDELMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A GDPR adatvédelmi felelősségbiztosítással az új, a szigorúbb jogszabályra való felkészülést senki nem spórolhatja meg, ugyanakkor a fennmaradó kockázatok biztosíthatók.

A GDPR Adatvédelmi Felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a biztosított társaság részére azon szakértői és jogi költségekre, illetve az esetleges kártérítés fizetési kötelezettségekre,

– amelyek a társaság által kezelt adatokat ért adatvédelmi incidensek kapcsán,
– vagy az adatvédelmi hatóság által, kifejezetten a biztosított társasággal szemben indított vizsgálat kapcsán merülnek fel.

A díjazás függ a tevékenységtől, éves árbevételtől, a kezelt adatok volumenétől, érzékenységétől.

Ajánlatadáshoz szükséges adatok:

Cégnév:
Cím:
Tényleges tevékenység:
Előző évi nettó árbevétel:
Kontakt személy neve:
E-mail cím:
Telefonszám:

Állok az Ön rendelkezésére, külön kérésre küldöm a tájékoztatót.

Felhívom a figyelmet, hogy jelen biztosítás nem váltja ki a GDPR által támasztott követelmények teljesítését!

Előzetes tájékoztató- és nyilatkozat a GDPR Adatvédelmi Felelősségbiztosításról

Alulírott, mint Szerződő aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi feltételeknek a biztosított cég (cégek) megfelelnek:

1.) A Szerződő (beleértve leányvállalatait is) áttekintették a folyamataikat és azonosították azokat a területeket, ahol a GDPR rendeletnek való megfelelésnél problémák merülhetnek fel és megtették a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a szervezetük a GDPR rendeletnek megfelelően működön, és ezt megfelelő módon dokumentálták is, különös tekintettel az alábbiakra:

1.1. A Szerződő és leányvállalatai dokumentálták, hogy milyen személyes adatokat kezelnek, azok honnan származnak, kivel osztják meg őket, illetve nyilvántartást vezetnek adatkezelői tevékenységeikről.

1.2. Az adatkezelési tevékenységük jogszerű alapját megállapították, valamint felülvizsgálták a jelenlegi adatvédelmi tájékoztatóikat, és a szükséges módosításokat (amennyiben voltak) a GDPR követelményeinek megfelelően elvégezték.

1.3. A Szerződő megvizsgálta, és szükség esetén frissítette belső eljárásait, abból a célból, hogy az adatalanyok a GDPR rendeletben foglalt jogaikat gyakorolhassák a személyes adataik kezelése kapcsán (beleértve, de nem korlátozva a személyes adatok törlését vagy elektronikus vagy általánosan használt formátumban történő adatszolgáltatását, valamint az adatalany hozzáférési kérelmeit)

1.4. Megvizsgálták, hogy (amennyiben szükséges) milyen formában kérnek hozzájárulást az
adatalanyoktól a személyes adataik kezelése kapcsán, ezeket a nyilatkozatokat hogyan tárolják és kezelik. A hozzájáruló nyilatkozat formáját és tartalmát frissítették, amennyiben az nem felelt meg GDPR rendeletben foglaltaknak.

1.5. A Szerződő (beleértve leányvállalatot is) felülvizsgálta vagy kialakította belső eljárásrendjét a személyes adatok megsértésének észlelésére, az ilyen típusú incidensek kezelésére és kivizsgálására, a szükséges bejelentések mielőbbi megtételére. Ismerik az adatvédelmi incidensek adatvédelmi hatóság felé (esetleg más hatóságok felé) történő bejelentésének módját.

1.6. Amennyiben a Szerződőre (és/vagy leányvállalataira) kötelezően előírt adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzése szükséges,úgy az(ok) elkészítésre került(ek).

1.7. Amennyiben a Szerződő (és/vagy leányvállalatai) esetében ez szükséges, adatvédelmi tisztviselő került kinevezésre – akár alkalmazottként akár egy külső adatvédelmi tanácsadóként – aki szakértelmével, folyamatos rendelkezésre állással és megfelelő felhatalmazással felelősséget vállal az adatvédelmi szabályozásoknak való megfelelésért.

2.) A Szerződő (beleértve leányvállalatait is) nem végez tevékenységet az alábbi ágazatokban: humán egészségügyi és szociális ellátás; telekommunikáció (internet, web hosting, felhő szolgáltatás stb.), közművek: villamos energia, gáz, víz szolgáltatók; pénzügyi / banki és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; biztosítási és biztosításközvetítői szolgáltatások; közigazgatás (állami és helyi hatóságok valamint állami hivatalok); légitársaságok és légiközlekedéssel bármely módon kapcsolatba hozható tevékenység; szerencsejáték, közösségi oldalak.

3.) A Szerződő Magyarországon bejegyzett jogi személy és éves árbevétele nem haladja meg a 10 milliárd Ft-ot.

4.) A Szerződő (beleértve leányvállalatait is) nem gyűjt és nem tárol semmilyen bankkártya adatot.

5.) A Szerződő (beleértve és leányvállalatait is) a működése szempontjából kritikus rendszerekről és adatokról rendszeres és automatikus biztonsági másolatokat készít, amelyekből azok szükség esetén visszaállíthatók.

6.) A Szerződő (beleértve és leányvállalatait is) belső és külső hálózatai közötti kapcsolatai tűzfallal védettek, valamint vírusirtót és kémprogram-elhárítót (anti-malware), vagy ezekkel egyenértékű kártevők elleni védelmet alkalmaz, és a hálózathoz való hozzáférés azonosítóval (bejelentkezéskor felhasználói névvel és jelszóval) védett.

7.) A Szerződő (beleértve és leányvállalatait is) működés szempontjából kritikus rendszerei és alkalmazásai rendszeresen frissítésre kerülnek (az esetleges sérülékenységük csökkentése érdekében) és nem használnak olyan, külső hálózatokkal is kommunikálni képes szoftvert, amelyet a gyártója/fejlesztője már nem támogat (további szoftverfrissítések nem érhetők el).

8.) A Szerződővel (beleértve és leányvállalatait is) szemben kárigényt nem érvényesíttettek, illetve nem folyt vele(ük) szemben vizsgálat az elmúlt 5 évben a vonatkozó adatvédelmi szabályozásokból eredően. Továbbá nincs tudomása olyan körülményről vagy esetről, amely a Szerződővel (beleértve leányvállalatait is) vagy annak jogelődjével szemben érvényesített kárigényhez vezethet, amelyre a megkötésre kerülő biztosítás fedezetet nyújtana.

Amennyiben az 1., 6., 7. pontban írtak nem teljesülnek, úgy sajnos a Biztosító nem tud az Ön cégére biztosítást nyújtani.

Amennyiben a többi pontban írtak bármelyike nem teljesül a Szerződőre vonatkozóan, kérem töltse ki és juttassa el a GDPR adatvédelmi felelősségbiztosítására vonatkozó kérdőívet (ez ügyben vegye fel a kapcsolatot biztosításközvetítőjével).
A megfelelően kitöltött kérdőív kézhezvételét követően a Biztosító a fenntartja a jogot, hogy más feltételeket tartalmazó ajánlatot készít az Önök részére.

GDPR Adatvédelmi Felelősségbiztosítás ügyében vegye fel a kapcsolatot velem, most.

 

 

Címkék: