Új ügyfél-átvilágítási szabály

2017. június 26-án hatályba lépett az új pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, melynek értelmében részben módosulnak az ügyfél-átvilágítás szabályai a hatálya alá tartozó valamennyi életbiztosítási szerződésre vonatkozóan.

A legfontosabb változások az alábbiak:

KÖTELEZŐ az alábbi OKIRAT(OK)RÓL MÁSOLATOT KÉSZÍTENI és azt az ajánlat, vagy az online nyilatkozatok mellé csatolni!

Alkalmazása kötelező minden klasszikus + UL (Unit Linked/Befektetési egység) életbiztosításoknál + Nyugdíjbiztosítási szerződések kötése esetén – kivéve: Egyéni élet-, baleset- és egészségbiztosítás, és a munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás!

Hogyan történhet a másolat készítés:

– papír alapú fénymásolás, vagy
– egyéb elektronikus eszközzel (pl. mobiltelefonnal történő) fénykép készítése, majd a fotók nyomtatása és papír alapú csatolása útján.

Az ügyfél, a meghatalmazott, a rendelkezésre jogosult, továbbá a képviselő személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében bemutatott okiratok az alábbiak lehetnek:

magyar állampolgár esetén

személyazonosító igazolvány VAGY útlevél, VAGY kártya formátumú vezetői engedély,
ÉS lakcímet igazoló hatósági igazolvány, DE! KIZÁRÓLAG csak a lakcímet tartalmazó oldal!

külföldi állampolgár esetén

útlevél VAGY személyazonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, VAGY tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.

Mostantól már nem csak a külföldi lakóhellyel, hanem a magyar lakóhellyel rendelkező természetes személy ügyfél, valamint magyar lakóhellyel rendelkező tényleges tulajdonos MINDEN ESETBEN KÖTELES arra vonatkozó nyilatkozatot tenni, hogy az ügyfél/tényleges tulajdonos KIEMELT KÖZSZEREPLŐNEK minősül-e.

Alkalmazása kötelező minden klasszikus vagy unit-linked, vagy nyugdíjbiztosítási szerződések kötése esetén – kivéve: egyéni élet-, baleset- és egészségbiztosítás, valamint a munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítás!

Amennyiben a természetes személy ügyfél kiemelt közszereplőnek (pl. államtitkár, államfő, országgyűlési képviselő, miniszter, alkotmánybíró, stb,) vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának, vagy kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősül, kötelező az új természetes személy részére szóló azonosítási adatlap kitöltése!