76 milliós bírság az Uniqa biztosítónak

Összesen 76 millió forintra bírságolta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az Uniqa Biztosító Zrt.-t a biztosító nyilvántartási, ellenőrzési és állománykezelési rendszereinek nem megfelelő működése, és az ebből eredő számos jogszabálysértő gyakorlat miatt – közölte a jegybank csütörtökön az MTI-vel.

A biztosítónál ezenkívül ügyfél-tájékoztatási és panaszkezelési hiányosságokat is feltárt a jegybank, amely a biztosító 2012. február 17. és 2014. december 5. közötti tevékenységét tekintette át egy átfogó vizsgálat keretében.

Az MNB több jogsértő gyakorlatot azonosított a biztosító vállalatirányításának részterületeihez kapcsolódóan. A jegybank e körben alkalmazott felügyeleti intézkedései a biztosító vállalatirányítási, illetve belső ellenőrzési rendszerének megerősítésére irányultak, többek között a biztosítót arra kötelezve, hogy felügyelőbizottsága a jövőben mindig jogszabályszerűen, teljeskörűen lássa el a belső ellenőrzés irányításával kapcsolatos feladatait.

Kiemelten vizsgálta az MNB az Uniqa számviteli jogszabályokon alapuló kötelezettségeinek teljesítését. Itt a számlarend kialakítása, a számlakezelés, az osztalék-elszámoláshoz kapcsolódó könyvvitel, és a biztosító leltárral kapcsolatos eljárásai kapcsán tárt fel súlyosabbnak minősülő, az eredményadatokat éveken át torzító hatású hiányosságokat. A jegybank ehhez kapcsolódóan is kötelezte a biztosítót ellenőrzési tevékenységének megerősítésére.

A jegybank megállapította, hogy a biztosító nyilvántartási-ellenőrzési, azaz állománykezelési rendszere több területen nem megfelelően működött. Az Uniqa-nak úgy kell átalakítania ezeket a rendszereket, hogy azok a létrejött biztosítási szerződéseket a szerződési feltételekkel következetesen összhangban kezeljék, a kötelező gépjármű felelősség biztosítás (kgfb) esetén az ajánlatokat megfelelő időben feldolgozzák, kötvényesítsék, így a biztosító ne mulassza el, vagy teljesítse késedelmesen számos adatbeszerzési, értesítési, tájékoztatási kötelezettségét.

Az MNB több intézkedést hozott az Uniqa-val szemben az ügyfeleket hátrányosan érintő, a biztosítási szerződések tartalmi elemeire vonatkozó hiányosságok miatt is. A jegybank a biztosító gépjármű-kárrendezési gyakorlatának egyes eljárási lépéseit is jogsértőnek minősítette, ügyfélérdek sérelmének lehetőségét tárta fel, ezért kötelezte a biztosítót gyakorlata korrekciójára.

Mivel az Uniqa sok tekintetben, számos alkalommal – így a kgfb-nél a termékre vonatkozó ügyfél-tájékoztatások szinte teljes körénél, az életbiztosításoknál a szerződéskötést megelőző tájékoztatásoknál, az igényfelmérésnél, illetve a biztosítás hatálya alatt és megszűnése után teljesítendő információk esetében – megsértette a fogyasztóknak a termékről és szolgáltatásról való megfelelő tájékozódáshoz való jogát, a jegybank több kötelezést hozott e jogsértő gyakorlatok megszüntetésére is.

A jogsértések miatt az MNB 60 millió forint prudenciális, és 16 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot rótt ki a biztosítóra, és 2015. szeptember 30-i, illetve október 30-i határidővel kötelezte a jogsértések megszüntetésére hozott intézkedésekről való beszámolásra.

A bírságösszegek meghatározásánál a jegybank figyelembe vette az Uniqa által elkövetett jogsértések súlyosságát, számosságát, az ügyfelek érdekeinek tényleges és lehetséges sérelmét, a biztosító MNB-vel való együttműködését és piaci súlyát is. Súlyosító körülménynek számított például a rendszerhibák miatti jelentős számú jogsértés. Enyhítő körülmény volt, hogy a biztosító már a vizsgálat során számos esetben intézkedett a megállapított hiányosságok kijavítása, az ügyfeleket ért hátrányok orvoslása iránt – olvasható a közleményben.

Az Uniqa Biztosító az MNB közleményére a következő reagálást küldte az MTI-nek: az MNB is kiemelte a határozatában, hogy a biztosító már a vizsgálat során intézkedett a megállapított hiányosságok kijavításáról. Legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy ügyfeleit továbbra is magas színvonalon, az érdekeiket szem előtt tartva szolgálja ki. Ennek érdekében az Uniqa – a felügyeleti vizsgálattal párhuzamosan – elindította a belső folyamatok és rendszerek átfogó vizsgálatát és haladéktalanul korrigálja a kifogásolt pontokat.

Forrás: MTI 2015. augusztus 6.